analoge CDIs

  • 6-Pin CDI with AC Supply

    6-Pin CDI with AC Supply
  • 8-pin CDI for Mini Ignition

  • CDI for Honda XL600/XR600

    CDI for Honda XL600/XR600
  • Conventional CDI for Honda Transalp PD06

    Conventional CDI for Honda Transalp PD06